Objawy - odma

Odma płucna

objawy.org.pl
Odma


W klatce piersiowej znajduje się stale powietrze wtłaczane tam przy pomocy mięśni oddechowych podczas każdego wdechu. Jest ono jednak tylko w ściśle wyznaczonych miejscach, ograniczonych barierami anatomicznymi, jak ściany dróg oddechowych. Powietrze nie może wychodzić poza ich obszar i przemieszczać się swobodnie wewnątrz klatki piersiowej, ponieważ spowodowałoby to zapadnięcie się płuc i utratę funkcji oddechowych. Wymiana gazowa jest możliwa dzięki istniejącej różnicy ciśnień wewnątrz naszego ciała i w otaczającym nas środowisku. Ich wyrównanie skutkowałoby wyrównaniem ciśnienia i ustaniem przepływu. Dlatego właśnie każde przerwanie ciągłości ścian klatki piersiowej, połączone z gwałtownym wtargnięciem powietrza do jej wnętrza jest potencjalnie śmiertelnym zagrożeniem i wymaga niezwłocznej, fachowej pomocy medycznej.

 

 

odma-plucna-1Czym jest odma płucna?

Odma płucna to nic innego, jak obecność powietrza lub innych gazów wewnątrz klatki piersiowej, poza układem oddechowym. Może dojść do jednego z dwóch rodzajów odmy: odmy otwartej lub zamkniętej. W przypadku odmy otwartej, która ma miejsce właśnie w momencie urazu i przerwania ciągłości ścian klatki piersiowej, powietrze może swobodnie wchodzić i opuszczać klatkę piersiową. Pierwsza pomoc w tym przypadku polega na uniemożliwieniu wymiany powietrznej przez ten otwór przez jego zaklejenie jałowym opatrunkiem. Drugi rodzaj odmy- odma zamknięta, zwana też w niektórych przypadkach odmą prężną ma miejsce wtedy, gdy powietrze gromadzi się wewnątrz klatki piersiowej, nie znajdując ujścia. Jest to stan bardzo groźny, ponieważ zdarza się, że z każdym wdechem pacjenta, objętość powietrza zwiększa się, powodując też narastanie ciśnienia i coraz większy ucisk na zapadające się już płuca. Pomocą w tym przypadku jest wykonanie nakłucia pomiędzy drugą a trzecią przestrzenią międzyżebrową, po górnym brzegu żebra ( po dolnym brzegu biegną naczynia i nerwy międzyżebrowe).

Odma płucna- objawy

Potocznie często pokutuje pogląd, że choroby układu odechowego i płuca nie bolą. Po części jest to prawda, ze względu na brak receptorów bólowych w samych płucach, jednak schorzenia takie jak odma powodują ból, na skutek drażnienia zakończeń bólowych w opłucnej i okolicznych tkankach. Stąd jednym z najczęstszych objawów odmy jest kłujący ból w klatce piersiowej. Chory może skarżyć się tez na duszność, uczucie braku powietrza i trudności w wykonaniu wdechu, suchy kaszel, omdlenie i ogólną utratę sił. Nierzadko też dochodzi do utraty przytomności poszkodowanego, na skutek zapadnięcia się płuc i zablokowania dopływu tlenu do mózgu. Otoczenie chorego może zaobserwować, że w miarę upływu czasu pacjent blednie lub staje się siny, ma coraz większe problemy z oddychaniem, a po stronie klatki piersiowej, gdzie doszło do odmy, może pokazać się uwypuklenie wskazujące na miejsce gromadzenia się powietrza. W przypadku podejrzenia odmy należy niezwłocznie zadzwonić po karetkę pogotowia ratunkowego, informując dyspozytora o zaobserwowanych objawach i aktualnym stanie chorego.


Pozostałe tematy: